سوالات متداول

  • بسته بندی هم می کنید؟

    بله ، در صورت درخواست شما ، یک تیم متخصص بسته بندی با کلیه لوازم و ملزومات مورد نیاز برای شما ارسال میشود تا قبل از بارگیری کلیه لوازم شما بسته بندی شود.

  • آیا باربری صداقت بار بیمه هم می کند؟

    بله کلیه لوازم و کالای شما از زمان بارگیری تا چیدمان در محل جدید تحت پوشش معتبر صداقت بار می باشد.