باربری ارزان

موسسه باربری صداقت بار به عنوان یکی از باربری های مجاز تهران تمامی نعرفه و هزینه های جابجایی اثاثیه منزل و کالا را زیر نظر قیمت اتحادیه ارائه میدهد و بی شک قیمت باربری صداقت بار مناسب ترین قیمت جابجایی شما عزیزان خواهد بود.

تلفن تماس 1786